Sebelum Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan, siswa kelas XI mendapat pembekalan lebih dahulu melalui Kajian An-Namiroh pada 27 Mei 2022. Kajian an-Namiroh sendiri merupakan kajian bulanan rutinan yang diselenggarakan oleh Ismuba SMK Muhammadiyah 1 Genteng dan Takmir Masjid an-Namiroh. Namun, untuk kajian kali ini, merupakan hasil kolaborasi dengan Panitia PKL 2022 dan Bimbingan Konseling (BK) SMK Muhammadiyah 1 Genteng.

Terdapat tiga narasumber pada Kajian An-Namiroh kali ini, di antaranya: Teguh Santosa, S.Kom selaku Ketua Panitia PKL 2022, Siti Muawanah, S.Pd selaku Guru Ismuba, serta Lutfia Rachmah, S.Psi selaku Guru BK.

Pak Teguh, sapaan akrab beliau, menekankan pentingnya kesiapan untuk terjun di dunia kerja nantinya. Baik keterampilan, mental maupun sikap. Terlebih, PKL tahun ini berbeda dari sebelumnya. Pelaksanaan di kelas XII, akan memudahkan perusahaan menyerap tenaga PKL tersebut secara langsung. Bu Fia menekankan pentingnya mengenal diri. Hal tersebut membantu membangun mental secara sehat. Terakhir, Bu Muawanah menekankan pada karakter Islami di dunia kerja nantinya. Jika agamanya bagus, maka di manapun tempatnya tetap akan kuat.

Adapun Kajian an-Namiroh kali ini diikuti oleh kelas XI Kompetesi Keahlian Multimedia, Kompettensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan serta Kompetensi Keahlian Perhotelan. Selain itu, juga diikuti oleh siswa-siswa lainnya. Terutama dari komponen IPM dan HW yang juga menjadi motor penggerak dalam setiap kajiannya [TIM IT SMK Muhi].